Nagy várakozással, gyermeki izgatottsággal vártuk április 28-át egyházközségünkben, különösen az a 17 fiatal, aki hónapok óta készült a keresztény nagykorúság szentségének felvételére.
Az égi áldás mellett Érsek atyánk elhozta Tiszakécskére az Ő áldását is, hogy apostoli kézfeltétele által megerősítse buzgó híveit hitükben, Krisztus iránti elköteleződésükben.
Az ünnepi szentmisében beiktatta Tamás atyát is, aki így, mint a tiszakécskei Szentháromság templom és egyházközség plébánosa folytathatja Istentől rendelt küldetését. Ezt fejezi ki a papi stóla, az evangéliumos könyv, a templom-, és az oltárszekrény kulcsának átadása!
A stóla a szolgálatban megnyilvánuló papi hatalmat, a könyv az igehirdetés fontosságát, a templom kulcsa Isten házának szívügyeit, míg az oltárszekrény kulcsa az áldozatbemutatás és a szentség kiszolgáltatásának jelentőségét hangsúlyozza.
Nagy örömünkre szolgált, hogy templomunk megújult szőnyegeit is megáldotta a Főpásztor, aki személyesen adta át az Emléklapokat a megbérmáltak részére. Megható pillanat volt Varga Csanád, 6 éves „kistestvérünk” verses köszöntése, mellyel sokak arcára kedves mosolyt csalt. Az ünnepi együttlét terített asztal mellett folytatódott a Plébánián! Hála a jó Istennek és köszönet sokaknak nagylelkű segítségükért, áldozatos munkájukért!