Június 16-án, Szentháromság vasárnapján, a délután 4 órakor kezdődő szentmisében tartottuk templomunk búcsúját.
Főtisztelendő Ivanics Zoltán kiskunfélegyházi káplán atya, Főegyházmegyénk ifjúsági referense osztotta meg velünk ünnepi gondolatait.

Almási – Szabó Tibor kántor úr vezetésével a tiszaalpári kórus tagjai, kiegészülve a Dr. Hegedűs Lìvia vezette tiszakécskei lelkes “Dalárdával” végezték a zenei szolgálatot, amiért hálás szívvel mondunk köszönetet mindnyájuknak!

A szentmise keretében a templomba járó lelkes ifjúság legszorgalmasabbjai átvehették jól megérdemelt jutalmaikat, csak úgy, mint az egyházközségért buzgólkodó hívek közül ketten, az újonnan alapított PRO NOBIS (“Értünk…”) díjat.

A hívek köszöntötték az április végén beiktatott plébánosukat, majd a közös ünneplés a Plébániakertben agapéval folytatódott.

A “Tubarózsa” citerazenekar ifjú tehetségei születésnapi meglepetés produkcióval köszöntötték a “Krisztusi korba lépő” Tamás atyát.

Örõmünket csak hatvànyozta a viragosabbá, s így otthonosabbá tett udvar, mely Rauszné Füleki Mária keze munkáját dicséri!

Hálás szívvel köszönjük meg sokak segítségét és támogatását!