Adventi lelkigyakorlatunkon Seffer Attila atya vezetett bennünket, külön szeretettel hívva fel a hívő közösség figyelmét az Eucharisztia jelentőségére, valamint szentéletű II. János Pál pápa életén és tanításán keresztül arra, hogy miként lehetünk az „evangélium hirdetői, a szeretet követei és a vigasztalás fia” világunkban. Nagy öröm és megtiszteltetés egyházközségünk számára, hogy magával hozta II. János Pál vérereklyéjét is, amelyet Kiskőrösön, a tiszteletére felszentelt mellékoltárban őriznek. Isten fizesse meg szolgálatát, értünk végzett fáradozásait!