Hogy égi trónját felcserélte,
Hogy fényt gyújtott a messzeségbe,
Hogy Betlehem szent éjszakáján
Megszületett az égi Bárány,
Hogy vállalta e föld keservét,
Atyja magasztos mentő tervét,
Miérettünk, kik felszegeztük,
Hogy megválthassa bűnös lelkünk,
S éljünk Vele, megdicsőülten…

… Megfoghatatlan énelőttem…”