Évközi idő 5. vasárnapján, Jézus a „világ világosságának” nevezi tanítványait. Ebből az apropóból az elsőáldozásra készülő Ifjúság legszorgalmasabbjai vehettek át elismerő oklevelet és egy, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén megáldott gyertyát, hiszen kitartó igyekezetük és a szentmiséken való lelkiismeretes részvételük által „Fényhordozónak” bizonyultak.

„Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!” (Mt 5,13-16)