Ó, Istennek őrangyala,
menj helyettem a templomba,
térdepelj le a helyemre,
figyelj nagyon a misére.
Ha jön majd a felajánlás,
engem is a paténán láss,
s ajánld fel a jó Istennek
mind, mit Neki köszönhetek!
Az átváltoztatáskor pedig
borulj le egész a földig,
s imádd Őt helyettem mélyen:
Teste s Vére van ott jelen!
Majd imádkozz enyéimért,
az engemet szeretőkért,
s azokért is szálljon szavad,
akik néha megbántanak.
Ne feledd a halottakat,
akik várják imáimat,
kérd, hogy Jézus Vére árja
mossa lelküket tisztára.
Ha pedig az áldozás jön,
kérdd Jézust, hogy hozzám jöjjön!
S úgy töltse be a lelkemet,
hogy a temploma lehessek!
De ne csak értem fohászkodj:
minden emberért imádkozz!
Kérj számukra egészséget,
békét, áldást, üdvösséget!
S ha majd vége a misének,
hozd haza az áldást kérlek,
hogy itthon is Vele legyek,
Aki engem nagyon szeret!”
Ámen.