Július 26. napján a „sziklára épült Egyház” Szent Anna és Joachim, az Úr Jézus nagyszüleinek emlékezetét üli! Ez alkalomból imádkozunk a Nagyszülőkért, Isten áldását kérve életükre, mindennapjaikra!
Imádság nagyszülőkért
(XVI. Benedek pápa imádsága)
Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna leánya,
Szűz Mária által születtél e világra,
tekints szeretettel a nagyszülőkre!
Oltalmazd meg őket!
Add, hogy családjaikban a hit szilárd oszlopai legyenek,
őrei a nemes gondolatoknak,
őrzői a vallási hagyományoknak!
Tedd őket bölcs és bátor tanítókká,
hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek
emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit!
Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat,
hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét!
Soha ne feledkezzenek el róluk és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük!
Ámen.
Tiszakécske, Szentháromság templom mellékoltára – Szent Anna és Joachim a gyermek Máriával