HÉTFŐ Ø
KEDD
Szentmise – 17:00,
majd énekes rózsafüzér imádság
SZERDA
Szentmise – 17:00
(16:40-től litánia az Oltáriszentség előtt)
NAGYCSÜTÖRTÖK (Az utolsó vacsora emlékezete) Szentmise – 18:00
NAGYPÉNTEK
(Urunk szenvedésének és kereszthalálának emlékezete)
Keresztút – 17:00;
Liturgia – 18:00
(Passio, Kereszthódolat)
NAGYSZOMBAT (Húsvét vigíliája) Szentmise – 18:00
HÚSVÉTVASÁRNAP Ünnepi szentmise – 10:00 és 18:00
HÚSVÉTHÉTFŐ HÚSVÉTHÉTFŐ: Szentmise – 09:00!
  • Húsvétvasárnap, a szentmisék keretében sonka-, kalács-, és tojásszentelést tartunk! Kérjük Isten áldását az ünnepi asztal „díszeire”!
  • Kérem a kedves testvéreket a járványügyi szabályok szigorú betartására (pl. a maszk használata), ahogy ezt eddig is tettük!
  • Nem tiszteletlenség az elővigyázatosságból történő távolságtartás. Erre a templomban történő helyfoglaláskor és a békeköszöntés alkalmával is figyeljünk oda!
  • Perselyadományainkat kifelé menet a kihelyezett perselyek bármelyikébe elhelyezhetjük!
  • Megérkezéskor kötelesek vagyunk kézfertőtlenítést végezni!
Tamás atya