Április utolsó vasárnapján, mely idén épp Szent Márk evangélista ünnepére esett (április 25.), Jézusra, a jó pásztorra irányítottuk figyelmünket, és e nap kettős aktualitását megragadva papi hivatásokért és jó termésért is imádkoztunk, búzaszentelést végezve.
 
Az ünnepre ellátogatott közénk Molnár Ádám negyed éves papnövendék, a Miskolci görögkatolikus Egyházmegye kispapja, hogy tanúságot tegyen Krisztusban gyökerező, kettős elhivatàsáról.
 
Imádkozzunk együtt papjainkért!
 
IMA JÓ PAPOKÉRT
 
Urunk, adj nekünk jó papokat,
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
 
Akik Neked szolgálni szeretnének,
és nem uralkodni helyetted.
 
Akik a Te igazságodat hirdetik,
és nem a sajátjukat erőltetik ránk.
 
Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni,
de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
 
Akik nem akkor nyugtalanok,
ha miattad bántás éri őket,
hanem amikor miattuk
Téged ócsárlás ér.
 
Akik hiszik mindazt, amit tanítottál,
és azt nem csak velünk elhitetni akarják.
 
Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat,
hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat.
 
Végül kérünk, Urunk,
engedd megértenünk,
hogy ők is csak emberek,
s hogy ők is minél jobban megértsék:
mi bennük keressük jóságos arcod fényét.
 
Ámen.