Kedves, imádságos szívű Testvérek!
 
Bár a pandémia okozta nehézségek miatt a 2020-ban felszentelésének 200. évfordulóját ünneplő templomunk jubileumi programsorozata meghiúsult, és a szükségszerű “újratervezést” követően az idei esztendőre tolódott, mégsem tétlenkedtünk az elmúlt hónapokban, s ennek eredményeképpen, az alábbi örömteli fejleményekről számolhatunk be!
 
Tiszakécske város Önkormányzatának jóvoltából megújult Plébániánk közösségi nagytermének berendezése (bútorzata). 26 db antikolt tölgy szék és 3, nagyméretű padlószőnyeg díszíti a helységet, amelynek hangulatát nagy mértékben emeli az a 3 darab, tömör cseresznyefából készült asztal, amely KINDA MIHÁLY, páhi asztalosmester kezei között vált egyedülállóan szép remekművé.
 
Hálás szívvel köszönjük SUPKA ZSOLT páhi vállalkozó felajánlását, az alapanyagul szolgáló cseresznyefát ugyanis ő bocsátotta rendelkezésünkre!
 
Mindemellett hosszas, alapos és részletekig menően igényes kutató-, és szerkesztőmunka eredményeként elkészült a templom-, és egyházközségünk történetét bemutató, jubileumi kiadvány is, mely TAJTI ERZSÉBET és VEREBÉLYI VERONIKA munkáját dicséri!
 
Egyben jó szívvel köszönjük meg a hívő közösség valamennyi tagjának a digitalizálás céljából átadott képeket, személyes emlékeket, melyek a közeljövőben megvalósuló templomtörténeti kiállítás alapjául is szolgálnak! 
 
Végül, de nem utolsó sorban a Plébánia udvar is gyarapodott egy újabb, igényesen kialakított résszel, amelyre sziklakert épült. A tereprendezésben és anyagmozgatásban nyújtott segítséget ezúton is megköszönjük BARTA JÁNOS gondnokunknak, továbbá ESZES KÁROLY, ZOBOKI ZOLTÁN, SINKÓ DORIÁN ÉS ifj. BADARI ISTVÁN testvéreinknek.
 
A felajánlott sziklakerti kőért és termőföldért ugyancsak ifj. BADARI ISTVÁN-t illeti elismerésünk.
 
A virágfelajánlás, ültetés és kertrendezés tekintetében SUPKA ÉVA, SUPKA HELGA, SINKÓ NATÁLIA és DÉNES TÜNDE munkáját szeretném megköszönni! Isten fizesse meg!
 
Mindenekelőtt pedig: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké! Ámen.
 
Tamás atya