Nagyboldogasszony ünnepén, egy sok helyütt már feledésbe merült, ősi, szép hagyományt elevenítve fel virág -, és gyógynövényszentelést végeztünk a szentmisék alkalmával.
 
Mindemellett fontos és hálára okot adó esemény egyházközségünk életében, hogy a Boldogságos Szűz Mária Mennybevételének jeles napján három kisgyermek: Tyavoda András, Jung Ákos és Vadász – Mészáros Levente részesült a keresztség szentségében, 200 éves templomunk falai között.
 
Az esti szentmise előtt Steve Taylor Szabó pánsípművész adott koncertet, sokak örömére.