Leó atya, aki 1903 és 1908 között Padre Pióval együtt folytatta skolasztikus tanulmányait, a következőket mesélte:
 
„Ima közben Padre Pio mindig sírt, csendben és olyan hosszasan, hogy könnyei nyomot hagytak a kórus kőlapjain. Mi fiatalok, csúfolódtunk rajta. Akkor azt a szokást vette föl, hogy mikor letérdelt imádkozni, maga elé terítette a földre nagy zsebkendőjét. Imádság után összefogta a zsebkendőt, mely teljesen átázott volt. Ki lehetett volna facsarni! Azóta a könnyeknek ezt az ajándékát, amelyért az Egyház különleges imákban könyörög, San Giovanni Rotondo apostola sohasem nélkülözte. Láttuk zokogva az oltárnál. Nagy könnycseppek gördülnek végig arcán, és lehullanak az oltár terítőjére, díszítményeire.
 
A gyóntatószékben állandóan kézben tartja kockás zsebkendőjét, mely a rekkenő hőségnek ezekben a napjaiban nemcsak izzadságcseppek letörlésére szolgál. Láttuk meggörnyedve, lihegve, mint aki már nem tud megbirkózni a szennyáradattal, mely körülveszi. És az undortól elfogva többször kiáltozott kegyelemért:
– Mára elég volt!
 
Egyes gyónások után, melyek különösen fáradságosak voltak, zokogása szívtépőbbé válik az oltárnál, és könnyei sűrűbben hullanak. Nagy bűnösök „izzadságban fürdő homlokkal” látták, amikor fogadta őket télvíz idején, farkasordító hidegben.
– Miért és kiért sír Padre Pio?
 
Egy szent mondása szerint, ha látnánk a bűn borzalmasságát, meghalnánk az undortól. Nekünk, szerencsétleneknek, akik már hozzászoktunk, a bűn látványa alig okoz kényelmetlenséget, s jól megvagyunk ebben a mocsokban. De vannak köztünk olyan emberek, akik nem nyugodnak bele, és nem paktálnak a gonosszal. Padre Pio közülük való: ez az oka könnyeinek.”
 
Sír a bűnös miatt, aki értékes lelkénél többre becsüli a bűnt. Sír Krisztus Vére miatt, amely annyi szerencsétlen emberért ömlik ki hiába. Sír a teremtettvilág megszentségtelenítése fölött és a kegyelem elutasítása miatt. Sír végül, mert hiszen Krisztus is sírt. Nos, hát ezért nem alkudozik Istennel! A lelkekért fizetni kell. Tisztában van ezzel. A nappal és az éjszaka minden pillanatában kész arra, hogy az árat megadja értünk.”