Amíg többeknek a szombat este (január 22.) egy újabb, remek lehetőséget tartogatott rekeszizmaik tornáztatására, addig néhány száz méterrel odébb, Isten házában az Ökumenikus Imahét összfelekezeti záróalkalmára került sor. Bár Dombóvári István valóban üde színfoltja a magyar Stand-Up Comedy családnak, ezen az estén a krisztushívők Máté Csaba Sándor református lelkipásztor igehirdetését hallgathatták, mely nem hatásvadász duma volt, üres fecsegés, ítéletnapig tartó locsogás, hanem átimádkozott, mély és lélekemelő tanúságtétel, Isten szeretetében fogant felismerések ízlésesen összeszedett gondolatcsokra. A január 16. és 23. között megrendezett imahét első, közös alkalmára a református templomban került sor, ahol három estén keresztül katolikus lelkiatyák Szentlélektől ihletett gondolatait hallgathatták a jelenlévők, majd folytatásul a már szóban forgó Szentháromság templom „istenszagú” tere adott otthont a testvéri együttlétnek.
 
A sort Hatházi Róbert, a kecskeméti Szentcsalád Plébánia plébánosa kezdte. Hétfői elmélkedésében többek között arról szólt, hogy életünkben a Szentlélek épp úgy képzelhető el, mint a cukor a teában: ha nincs felkeverve, olyan, mint ha ott sem lenne. Nélküle íztelen, élvezhetetlen, egyhangú és sokszor értékelhetetlen minden. Engedjük, hogy Isten felrázzon minket, „felkavarja” az életünket, hogy megelevenítő Lelke működni tudjon bennünk!
 
Kedd este szerény személyem állt az Úr asztalánál, ahol a jól ismert betlehemi jelenetet szemléltük: a napkeleti bölcseket csillag vezeti útjukon, míg rá nem találnak Jézusra, útra kelésük okára és céljára. Bár különböző irányból indulnak, más utat bejárva, eltérő ajándékokkal tarsolyukban, mégis ugyanazt a csillagot követve útjaik keresztezik egymást, s így ugyanazon jászol tövében hódolnak, egyazon gyermek, a világ Messiása előtt! Ne riasszon bennünket sem a különbözőség, az eltérő álláspontok, meglátások. Isten a sokféleségben teremti meg ez egységet, az együvé tartozás élményét. Ha ugyanazt a királyt imádjuk, a reális különbségek sem lehetnek akadályai a testvéri közösségnek!
 
Nagy Attila atya kecskeméti, piarista házfőnök szerdai szolgálatában a kicsi és a nagy kontrasztjára, a világ és Isten logikájának kettősségére hívta fel a figyelmet. Korunkban a nagy dolgoknak különös jelentőséget tulajdonítanak, a nagyság szenzáció, erős a marketingje, reklámozzák is rendületlenül. Ezzel szemben, ami kicsi, annak nincs hírértéke, figyelemre sem méltatják, említést sem tesznek róla. Erre cáfol rá Jézus születése, hiszen az Ő kicsinysége a mi valódi nagyságunk, felemelkedésünk, igazi boldogságunk záloga!
 
A megkezdett utat Máté – Hunyadi Alexandra segítségével folytattuk csütörtökön, a karácsonyi díszeit még őrző katolikus templom falai között. Alexandra két „saját kis Jézust” hagyott otthon, édesapjukra bízva őket, hogy a jászol mellett megállva, úgy, mint Édesanya is, szóljon a gyermek születésének csodájáról, karácsony titkáról!
 
Kis János evangélikus lelkész pénteki beszéde több ízben fátyolossá tette a tekinteteket, hiszen több évtizedes, lelkipásztori szolgálatban edzett szavai a szívekig hatoltak, egy-egy könnyet is előcsalva a szemekből. Egy történeten keresztül szemléltetve hangsúlyozta: hidakat és nem falakat kell emelnünk, erősítve mindazt, ami összeköt. Dacos sértettségében, vagy gőgös büszkeségében az ember szívesebben emel falakat maga köré, csak, hogy kizárja a másikat életéből. De aki másokat kizár, maga is be van zárva a saját önzésébe. Hidak kellenek, nem falak!
 
„Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát…”- csendült fel a református ének katolikus templomunk 200 éves falai között a szombati záró alkalmon. Máté Csaba Sándor, kedves szolga-, és harcostársam, a tőle megszokott derűs hangvétellel, reményt adó, bátorító szavakkal fűszerezve gondolatait, az ajándékozás lényegéről, a helyes és értékálló ajándékok jelentőségéről szólott. Egy betlehemezés alkalmával elhangzó gyermeki felismerés tükrében tett említést arról, hogy milyen fontos lenne, ha nemcsak a látszatra törekednénk, és „kincsesládikánk”, a szívünk, mint a Jézusnak szánt, kedves és legnemesebb ajándékunk nem lenne üres, hanem értékes tartalommal töltenénk meg. Úgy hiszem, hogy mi, a Tisza jobb partján élő krisztuskövetők e kegyelmi időszak napjaiban értékes, és megosztható tartalommal gazdagodhattunk egymás jelenlétében, imádságos légkörben, templomainkban, testvéri közösségben. Folytatás következik, hiszen velünk az Isten!

Népszámlálás

Pályázat

Miserend

Hétköznap
Kedd:
17:00

Szerda:
17:00

Péntek:
17:00

(kedden szentmise után énekes rózsafüzért imádkozunk; szerdán és pénteken a szentmisében litániát végzünk)

Hétvégén
Szombat:

szentmise 2022. október 1-től: 18:00

Vasárnap:
10:00 és 18:00* a hétköznapi szentmisék esetenként módosulhatnak, ezért kérjük nyomon követni az aktuális (heti) hirdetést!

Jogi Információk

Támogatóink

Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hatóság

Tiszakécske Város polgárai

Tiszakécske/ Római Katolikus Plébánia támogatója a Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Fejedelmi Pékség Kft.

Tisza-parti Termálfürdő