„A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület; utálja a gonoszságot.” (Joel 2,13.)

Hamvazószerdával (március 2.) kezdetét vette a Húsvétot megelőző, 40 napos kegyelmi időszak, a Nagyböjt. Természetesen ismét sor került a hamvaszkodás szertartására, mely az elmúlás és a töredelmes bűnbánat jele, miként azt az ilyenkor elhangzó figyelmeztetések is jelzik:

„Emlékezz ember! Porból lettél és porrá leszel!”

Valamint:

„Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban!”

A lilába öltözött templomtérben nagyböjt péntekjein, az esti (17:00) szentmisét követően keresztúti ájtatosságot végzünk!

Népszámlálás

Pályázat

Miserend

Hétköznap
Kedd:
17:00

Szerda:
17:00

Péntek:
17:00

(kedden szentmise után énekes rózsafüzért imádkozunk; szerdán és pénteken a szentmisében litániát végzünk)

Hétvégén
Szombat:

szentmise 2022. október 1-től: 18:00

Vasárnap:
10:00 és 18:00* a hétköznapi szentmisék esetenként módosulhatnak, ezért kérjük nyomon követni az aktuális (heti) hirdetést!

Jogi Információk

Támogatóink

Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hatóság

Tiszakécske Város polgárai

Tiszakécske/ Római Katolikus Plébánia támogatója a Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Fejedelmi Pékség Kft.

Tisza-parti Termálfürdő