A Nagyböjt küszöbén, évközi idő 8. vasárnapjának evangéliumában Jézus példabeszédekben szól tanítványaihoz. Többek között a címben elhangzó szavak formájában, amelyet meg is magyaráz:
„A fát a gyümölcséről lehet megismerni. (…) A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat.” (Lk 6,44.,45)
A tanév elején kalandos utazás vette kezdetét a negyedik osztályos tanulók számára. Minden évben ez az évfolyam részesül szentségi felkészítésben, hiszen rendelt ideje van ez időtájt az első szentgyónás-, és áldozás elvégzésének. A felkészülés iskolai keretek között zajlik, ahol a tanórák keretében a gyerekek mélyebb betekintést kapnak az Egyház szentségeibe, a szentségi életre, és megismerik e kincsek igazi természetét, hatásait és dinamikáját, vagyis mindazt, ami a hitvalló, és kegyelmekből forrásozó keresztény élethez szükséges. Ezen felül, az elméleti részt hangsúlyozandó és kiegészítendő, gyakorlati felkészülés is folyik hétről hétre, mégpedig a vasárnapi szentmiséken való részvételnek köszönhetően.
Hiszen hiába ír valaki ötös dolgozatot a 10 parancsolatból, számot adva elismerésre méltó tudásáról, ha a parancsokat nem tartja meg, így a harmadikat: „Az Úr napját szenteld meg!” Sok fiatal (és szülő) nem tudja, vagy talán nem is akarja vállalni azt a kihívást, ami e készülettel jár, s ezt tiszteletben kell tartani. Talán később megérik bennük is a vágy és a szándék.
De hálára okod adó öröm mindazok igyekezete, akik vállalják, hogy kellő komolysággal, a jó ügyért meghozott áldozatokkal és olykor lemondásokkal teljesítik az előirányzott távot, s végig mennek az úton, amely Isten házáig, a kiengesztelődés forrásához, valamint az Úr asztaláig vezet, hogy ott az „angyalok kenyerét” magukhoz véve, a kenyér és a bor színe alatt, találkozzanak Jézussal az első szentáldozásban.
Az elmúlt vasárnap őket köszöntöttük és értük, valamint kedves szüleikért imádkoztunk a szentmisében. Jézus Krisztus tanításának értelmében ők olyan jó „facsemeték”, amelyek már most, idővel pedig még inkább sok gyümölcsöt teremhetnek. Egy másik, evangéliumi hasonlat tükrében pedig FÉNYHORDOZÓK mindnyájan, hiszen megélt hitükkel, kitartó, krisztuskövető magatartásukkal, jó példával elől járva, tájékozódási ponttá váltak társaik számára.
Máté evangéliumában olvassuk Jézus buzdító szavait: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,16.)
Hiszem és remélem, hogy e gyermekek, jó „hátszéllel” megtámogatva megmaradnak Jézus Krisztus szerető közelségében, és hitük által sokak előtt ragyogó példák lesznek. A szentmisében a szentelt gyertya és imakönyv mellé egy emléklapot, és ez által lelkipásztori dicséretet kaptak. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük!
FÉNYHORDOZÓK 2022-ben:
Bacsó Máté, Csontos Márk, Herczeg Lili, Jóljárt Leila Izabella, Káin Zsófia, Miklós Ármin, Mészáros Anna Erzsébet, Mohácsi Zsófi, Pitti Péter, Póka Anna, Sonkoly Norbert.

Pál Feri Tiszakécskén

Nagböjti lelkigyakorlat március 30. – április 1.

Pályázat

Miserend

Hétköznap
Kedd:
17:00

Szerda:
17:00

Péntek:
17:00

(kedden szentmise után énekes rózsafüzért imádkozunk; szerdán és pénteken a szentmisében litániát végzünk)

Hétvégén
Szombat:

szentmise 2022. október 1-től: 18:00

Vasárnap:
10:00 és 18:00* a hétköznapi szentmisék esetenként módosulhatnak, ezért kérjük nyomon követni az aktuális (heti) hirdetést!

Jogi Információk

Támogatóink

Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hatóság

Tiszakécske Város polgárai

Nemzeti Együttműködési alap

Bethel Gábor Alapkezelő Zrt.

Miniszterelnökség

Tiszakécske/ Római Katolikus Plébánia támogatója a Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Fejedelmi Pékség Kft.

Tisza-parti Termálfürdő