Füle Lajos
Feltámadott!
 
Húsvéti reggel
tavaszi kedvvel
zeng a berekben:
Feltámadott!
 
Egei kéklik,
szelei végig –
zúgják az erdőn:
Feltámadott!
 
Dongói dongják,
méhei zsongják,
kórusban mondják:
Feltámadott!
 
Lepkéi írják,
bimbói nyílják,
fűből virítják:
Feltámadott!
 
Égi madárkák
dalolva szántják
az új barázdát:
Feltámadott!
 
Tavasz van íme,
hatalmas ige
zuhog a szívre;
Feltámadott!