Ezekben a vírusos időkben, és úgy egyébként, is nagy szüksége van az emberi szervezetnek az egészség megőrzése és egyensúlyba tartása miatt a vitaminokra. Hogy ki – honnan pótolja és vételezi be ezeket, az helyzet-, és egyén függő, de senki nem vitathatja, hogy szükségünk van ezekre az erőforrásokra mindennapi munkák végzéséhez, életünk alakításához. Legtöbbször a C és a D vitaminok jelentőségére és jótékony hatásaira hívják fel figyelmünket széles körben a szakemberek, így az orvosok, természetgyógyászok, vagy csak a tapasztalatban megedződött hétköznapok embere. A sok, kedvező hatású és nélkülözhetetlen nyomelem közül én ezúttal a H – vitaminra szeretném felhívni a kedves olvasók figyelmét! E nélkül ugyanis az élet csak nehézkesen döcög előre, ha egyáltalán képes még döcögni! Sajnos, egyre inkább tapasztalom, hogy társadalmunk aggasztó tüneteket mutat a „H vitamin” nélkülözése, drasztikus hiánya miatt, és ez a közhangulatra is erősen rányomja a bélyegét. Miközben mindenki számára elérhető, könnyedén felelhető és előállítható alkotóelemről beszélünk! H, mint HÁLA: az egyik legfontosabb „vitamin”! Mindig van okunk (több, vagy kevesebb, de VAN!), hogy éljünk vele, hiszen csak vele élhetünk.
 
A sok, hálára okot adó történés közül most jó szívvel osztom meg a közelmúlt két fontos eseményét (Egy)házunk tájáról!
 
Május utolsó vasárnapján, Urunk mennybemenetelének ünnepén 9 gyermek járult először szentáldozáshoz templomunkban. Jézus tanítványaihoz hasonlóan ők is egy igazi, „válogatott társaság”, a szó legjobb értelmében, ám minden különbözőségük ellenére valami mégis közös bennük, akárcsak a napi Evangélium mellékszereplőiben, a galileai férfiakban: ugyanaz a Jézus szólította meg és hívta követésére őket! Így jutottak el Isten oltáráig, hogy az Úr asztalának vendégei legyenek. Hála értük, és jó szüleikért, családjukért, hitoktatóikért! A szentmisét követően a Plébániaudvar közösségi terében vették át az Emléklapokat és az Egyházközség ajándékát.
 
Szentháromság vasárnapján, templomunk búcsújának főünnepén pedig 11 fiatal részesült a keresztény nagykorúság szentségében. A búcsú, minden évben a hívő közösség egyik legfontosabb és legszívélyesebb ünnepe, éppen ezért a bérmálkozást is erre a jeles alkalomra időzítettük. Gyermeki izgatottsággal vártuk Bábel Balázs érsek atyát Tiszakécskére, de a főpásztor sajnos – érthető okból – nem tudott ellátogatni hozzánk, és minderre csak a „nagy nap” reggelén derült fény. Viszont a Gondviselés úgy intézte, hogy, aki pótolhatja Érsek atyát, az ne csak alkalmas személy legyen, hanem egy olyan barát, aki az egyházmegye legkeletibb szegletébe is haza jön. Teheti ezt azért, mert 18 éve, Menyhárt Sándor plébánossága idején itt kezdte meg papi szolgálatát. Ő Fülöp Ernő atya, aki az óta érseki irodaigazgató, a kalocsai Főszékesegyház apát – plébánosa és a Főszékesegyházi káptalan őrkanonoka. Mondhatni „NAGY ember”, de ennél is fontosabb, hogy JÓ ember és kiváló pap.
 
Ernő atya a liturgia végén megszentelte az újonnan készült, úrnapi-körmeneti oltárok képeit, melyek hamarosan felavatásra is kerülnek, a közelgő ünnep apropóján. A zenei szolgálatot a Tiszakécske -Tiszaalpári Egyesült Kórus énekesei végezték, akiket Almási – Szabó Tibor tanár úr kísért a kopott orgonán, szívet melengető és lélekemelő tehetséggel. Ez úton is hálásan köszönjük neki, valamint Hegedűs Lívia doktornőnek is kitartó és áldozatos munkáját.
 
Az egyházközségért végzett áldozatos és példaértékű munkája elismeréseként idén is átadtuk a 2019-ben alapított PRO NOBIS díjakat, melyben ez úttal Barta János és Mészárosné Kerekes Anikó részesültek. A szentmise után, mintegy 150-en ültünk asztalhoz a Plébánia udvarán. A jó hívek között látható volt sok kedves arc: Tóth János polgármester úr, Máté Csaba Sándor református lelkipásztor, Varga Tamás cibakházi plébános, és sokan mások, akikkel az ünnepi alkalom és a testvéri együttlét örömében osztozhattunk. Köszönet sokaknak, és mindenekelőtt HÁLA a gondviselő Istennek!
 
(Tamás atya gondolatai a Kécskei Újság június 15-i számában jelentek meg.)

Pályázat

Miserend

Hétközben
Kedd:
08:00

Szerda:
08:00

Péntek:
08:00

Hétvégén
Szombat:

Az előesti szentmisék szeptemberig szünetelnek.

Vasárnap:
10:00 és 18:00* a hétköznapi szentmisék esetenként módosulhatnak, a nyári kötöttségek (pl. táborok) és a szabadságolás tükrében

Jogi Információk

Támogatóink

Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hatóság

Tiszakécske Város polgárai

Tiszakécske/ Római Katolikus Plébánia támogatója a Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Fejedelmi Pékség Kft.

Tisza-parti Termálfürdő