Elhangzott 2023. január 13-án, Zoboki Józsefné Urbán Ilona („Ilonka néni”) búcsúztatása alkalmával.
 
1986 nyarán a Citerabarátok klubja hatodik alkalommal szervezett nyári tábort, és már harmadik éve Tiszakécskén. Egy 1987-béli beszámolóban olvasható a következő megjegyzés:
 
“Vezetői azért választották állandó táborhelyül városunkat, mert itt együtt találnak három nélkülözhetetlen feltételt: kitűnő elhelyezést, a város vezetőinek erkölcsi támogatását és színvonalas helyi citerazenekart. A két világháború közötti években alig volt olyan tanya vagy falusi ház Ó- és Újkécskén, amelyikben ne lett volna citera, s egy-két citerás. A házaknál tartott egykori táncmulatságok, a „patkaporos bálak” elmaradhatatlan hangszere volt. De az 1960-as évek elejére szinte minden házban, tanyában elhallgattak a citerák. A változó élet, a rádió és a televízió elterjedése a szórakozásban is új szokásokat teremtett, különösen a fiatalok körében. 1966-ban diákotthont avattak Tiszakécskén tanyasi gyerekeknek. Első igazgatója, dr. Tóth Géza az otthon lakóiból alakította meg a Szitakötő Bábegyüttest, amely később országos sikereket ért el. 1967-ben a bábcsoportot citerazenekarral egészítették ki, amelynek vezetője Zoboki Józsefné Urbán Ilona tanárnő, kollégiumi nevelő lett, aki azóta is éltető ereje a tiszakécskei citerazenekaroknak. Zobokiné még ugyanabban az évben megszervezte tanítványai szüleiből, nagyszüleiből a felnőtt citerazenekart is.” – áll a beszámolóban.
 
Amikor 6 évvel ezelőtt Tiszakécskére érkeztem, az elsők között szólított meg Zobokiné Ilonka néni, egy szíves invitálás keretében, a Művelődési Ház színháztermében tartandó gálaműsor apropóján. Akkor még nem tudtam, amit időközben volt szerencsém felismerni és az imént hallott idézetben is megfogalmazódik: Ilonka néni „éltető ereje a tiszakécskei citerazenekaroknak.” Mindemellett pedig emberszerető és Istenfélő asszony is. Így nemcsak a kultúrkedvelő-, és hagyománytisztelő közösség soraiban találkozhattam vele, de a szentmisék és egyházközségi események alkalmával is, közösségünk értékes és megbecsült tagjaként. Rendíthetetlen lelkesedéssel tanította a citera művészetére az erre fogékony fiatalokat, miközben az Úr Jézus sem hiányozhatott soha a közös próbákról. Hitre is nevelte a keze alatt cseperedőket, többen neki köszönhetik, hogy eljutottak az elsőáldozásig, bérmálkozásig.
 
Gyakorta kérdezte tőlem: „Atya kérem, jó lesz így?”
Soha nem volt kétség bennem, hogy jó lesz így, ahogyan ő akarja, ahogyan ő szereti és műveli! Még szép, hogy „jó lesz így”, hiszen – ahogy Lukács evangéliuma idézi Krisztus Urunk szavait:
„A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő… Hisz a száj a szív bőségéből beszél.” (Lk 6,45.)
 
Zoboki Józsefné Urbán Ilona, sokunk Ilonka nénije ebben a jóra törekvésben járta földi zarándokútját, és bizony szegényebb lenne e hely, e város közössége nélküle! Nem ok nélkül beszélek feltételes módban, a látszólag sokkal indokoltabb múlt idő helyett. Ugyan a dolgos kezek erőtlenné váltak, s a citera elhallgatott alattuk és a lelkesedni mindig képes, mégis sokszor sebzett szív sem dobog többé, de Ilonka néni nem lehet múlt idő számunkra! Hiszen a szeretetben nincsen múlt idő! Az apostollal együtt valljuk: „a szeretet örökké megmarad!” (vö. 1Kor 13) S a Szeretett is él a boldog örökkévalóságban. Ezt pedig a feltámadás hitében és a viszontlátás boldog reményével állítjuk.
 
Tagadhatatlan, hogy nincs már köztünk, ölelésnyi távolságra tőlünk, mégsem tagadhatjuk, hogy mindig velünk marad! Ezért olykor hozzá is szólhatunk, nemcsak róla! Magam is igyekszem majd megemlegetni: „Vajon jó lesz így? Ilonka néni, ugye jó lesz így?” Adja Isten, hogy hűek tudjunk lenni ahhoz az örökséghez, amelyet ránk hagyott, s ne múljanak el napjaink a hálátlanság jegyében soha, hiszen sok megköszönnivalónk akad, melyekkel eddig talán még adósak is maradtunk!
 
Kedves Ilonka néni!
Biztosan hiányozni fogsz az eljövendőben, mert már most hiányzol. Az idő ugyan valamelyest gyógyítja a sebeket – ezt magad is jól tudtad –, de nem feledteti dolgainkat az Ég alatt. Hiányozni fogsz vasárnap a szentmiséről, a legelső padból, ahol mostanában türelmesen vártad a szentáldozást. Hiányzol majd a Bibliaórákról kedden délelőttönként, és az augusztus 20-i, Kincsem parti szentmisékről, amelynek állandó és lelkes részese voltál. Hiányozni fogsz a citera-, és az ebédlő asztal mellől, ahol jelenléteddel, tudásoddal és bölcsességeddel a rád bízottakat és a hozzád tartozókat gazdagítottad. Hiányozni fogsz – bár még távol van – az adventi, hajnali misék utáni együttlétekről, egyházközségi zarándoklatokról, családos táborokból, mint ahogy minden bizonnyal a nyugdíjas találkozókról és a Szépkorúak kórusának soraiból is.
 
Hiányzol nekem is, különösen annak tudatában, hogy a kezdeti lelkesedés ellenére mégsem tanultam meg Tőled citerán játszani. Ha megtanultam volna, most elpengethetném Neked a nótámat. Így viszont csak annak soraival búcsúzom Tőled, mint szeretett testvérünktől, boldogemlékű édesanyától és nagymamától, a tieid mellett mindazok nevében is, akiknek anyjuk helyett anyja és tiszteletbeli, fogadott nagymamája voltál:
 
Van egy ház a Tisza-parton,
Ott becézett szelíd hangon,
Dalolt anyám régen,
Nincsen rajta cifra torony,
Egyszerű kis szerény otthon,
Mégis legszebb nékem.
 
Abban élt az édesanyám,
Elringatott sok éjszakát,
Ha került az álom.
Szíve első édes vágya,
Ott ébredt a boldogságra,
Sírt az első fájó csalódáskor.
 
Szomorú fűz lombos ága,
Ráhajolt a kedves házra,
Öreg Tisza-partra.
Halkan síró falevelek,
Szinte látom, hogy peregnek,
Elmerengek rajta.
 
Az a ház még most is ott áll,
Minden emlék úgy muzsikál,
Úgy mesél, mint régen.
Amikor még anyám dalolt,
Szép mesékkel fölém hajolt,
Gyermekkorom boldog idejében.
 
(Fotó: Kécskei Krónika)

Pál Feri Tiszakécskén

Pályázat

Miserend

Hétköznap
Kedd:
17:00

Szerda:
17:00

Péntek:
17:00

(kedden szentmise után énekes rózsafüzért imádkozunk; szerdán és pénteken a szentmisében litániát végzünk)

Hétvégén
Szombat:

szentmise 2022. október 1-től: 18:00

Vasárnap:
10:00 és 18:00* a hétköznapi szentmisék esetenként módosulhatnak, ezért kérjük nyomon követni az aktuális (heti) hirdetést!

Jogi Információk

Támogatóink

Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hatóság

Tiszakécske Város polgárai

Nemzeti Együttműködési alap

Bethel Gábor Alapkezelő Zrt.

Miniszterelnökség

Tiszakécske/ Római Katolikus Plébánia támogatója a Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Fejedelmi Pékség Kft.

Tisza-parti Termálfürdő