Több, mint egy éven át reményteli várakozással imádkoztuk, július 3-án, szombaton pedig beteljesedett örömmel énekeltük a 23. zsoltár sorait, templomunk felszentelésének 200. évfordulója alkalmából. Érsek atyánk jelenlétében, 8 vendég atya részvételével, imádságos légkörben, ünnepi szentmisével adtunk hálát a gondviselő Istennek jótéteményeiért, megtartó kegyelmeiért.
 
Mindemellett, Szent Tamás apostol ünnepe lévén, pappászentelésének 10. évfordulóján köszöntötte a hívő közösség 4 esztendeje Tiszakécskén szolgáló plébánosát, Tamás atyát, aki megköszönte sokak lelkes, és lelkiismeretes igyekezetét, amellyel az ünnepi alkalmat előkészítették.
 
A közösség két tagja, Verebély Veronika és Eszes Károly, áldozatos, fáradtságot nem ismerő, értékteremtő munkájáért PRO NOBIS díjat vehetett át a plébános kezéből.
 
A közös ünneplés a Plébánia udvarán folytatódott, ahol Balázs érsek atya megáldotta, és felszentelte a 2020 tavaszán felépült közösségi teret, mely Antal János, tiszakécskei ácsmester munkáját dicséri, s egyben Tóth János polgármester úr segítő figyelmét hirdeti, hiszen a kerthelyiség Tiszakécske város Önkormányzatának jóvoltából, pályázati forrásból valósulhatott meg!
 
Az immár Isten áldását magán viselő térben, mintegy 170 fő részvételével ünnepi ebédre került sor, melynek keretében kötetlen beszélgetés, testvéri együttlét bontakozott ki.
 
A kékfestő kötényekben felsorakozott lányok, asszonyok jóvoltából a vendégek kiszolgálása zökkenőmentesen zajlott, mindenki megelégedésére és örömére.
 
A meghívott vendégek, és az itt szolgáló lelkipásztorok kedves emlék gyanánt egy, külön, erre az alkalomra összeállított csomagot vehettek át, melynek értékes részét képezi az a templomtörténeti kiadvány, mely Tajti Erzsébet és Verebély Veronika munkájának köszönhetően az elmúlt évtizedeknek, a 200 éves templomnak, és Újkécske hívő közösségének kíván emléket állítani, a teljesség igénye nélkül, egy – egy emlékképet felvillantva.
 
Köszönjük hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel:
 
Bagi Ferenc atya,
Gyöngyösi Balázs atya,
Jávorka Lajos atya,
Kosik Sándor atya,
Nagy András atya,
Mészáros József Domonkos atya,
Túri – Kiss István atya,
Varga Tamás atya.
 
Köszönjük Máté Csaba Sándor nagytiszteletű úrnak, hogy ezúttal is testvérként érkezett közénk!
 
Köszönjük továbbá Tóth János polgármester úrnak, hogy jelenlétével emelte az ünnepi alkalom fényét.
 
Hála a jó Istennek, és köszönet a jó szándékú embereknek!